یکشنبه 17 آبان 1394 برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی آموزش مجازی زبان و فرهنگ قرآن کریم
نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و طراحی آموزش مجازی زبان فرهنگ قرآن کریم در پژوهشکده آموزش باز و از دور دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه پس از تشریح هدف از تشکیل این شورا توسط رئیس پژوهشکده ، دکتر فروغ پارسا (رئیس انجمن ایرانی مطالعات قرآنی)، دکتر مریم قبادی ( مدیر گروه پژوهشی مطالعات قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم انسانی)، دکتر سید علی علم الهدی (رئیس دانشکده الهیات)، دکتر ناجی ( مدیر گروه علوم قرآنی استان تهران) و دکتر صانعی پور( مدیر فصلنامه تفسیر و زبان قرآن) مطالبی بیان کردند. همچنین مقرر شد در جلسات  آتی در خصوص محورهای اصلی این برنامه تصمیم گیری انجام شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر