چهارشنبه 29 مهر 1394 نشست وضعیت مطلوب و کنونی آموزش الکترونیکی در دانشگاه پیام نور
این نشست روز شنبه 18 مهر ماه 1394 ، پژوهشکده آموزش از دور برگزار شد. در این نشست مدیران ستادی دانشگاه ؛ اعضای هیات علمی سازمان مرکزی و استان تهران به صورت حضوری و روسای دانشگاه پیام نور هفت استان از طریق ویدیو کنفرانس شرکت داشتند.
نخست دکتر زندی رئیس پژوهشکده در خصوص  وضعیت مطلوب آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی سخنرانی کردند و در ادامه اعضای حاضر در جلسه در خصوص وضعیت کنونی آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور به بحث و تبادل تجربیات خود پرداختند. در نهایت دکتر قربانی مدیر کل دفتر آموزش آزاد و چند رسانه ای  برنامه فعلی و آینده دفتر را تشریح کردند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر