دوشنبه 29 شهریور 1395 موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با انتشار نشریه پژوهشکده با عنوان Iranian Distance Education Journal

درخواست پژوهشکده آموزش باز و از دور برای اخذ مجوز فصلنامه انگلیسی زبان علمی پژوهشی با عنوان یاد شده موافقت وزارت علوم قرار گرفت. این فصلنامه به سردبیری دکتر عیسی ابراهیم زاده که از استادان برجسته و صاحب نام آموزش از دور و یادگیری الکترونیکی هستند و مدیر مسئولی سرکارخانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی مدیر گروه آموزش و نوآوری پژوهشکده  منتشر خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر