یکشنبه 9 خرداد 1395 نشست هم اندیشی رویکرد مطلوب نظام آموزشی
دکتر بهمن زندی در نشست هم اندیشی روسای دانشکده ها و مدیران کل دانشگاه :
با اشاره به توانمندیهای بیش از 250 استاد تمام و دانشیار و حضور 1200 استادیار در رشته های مختلف که تجربیات گرانبهایی در زمینه آموزش چهره به چهره و حضوری در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری دارند و از سویی وجود فضاهای آموزشی اعم از هزاران کلاس و آزمایشگاه و لابراتوار تکیه صرف به آموزشهای الکترونیکی را اندیشه ای غیر منطقی دانست و رویکرد آموزش ترکیبی را بهترین گزینه برای نظام آموزشی دانشگاه اعلام کرد. ایشان رویکرد یادگیری ترکیبی را هماهنگ با فلسفه وجودی دانشگاههای باز و استفاده همزمان از امکانات آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری معرفی کرد.دکتر زندی افزود بزودی شاکله علمی و آیین نامه ای نظام آموزش ترکیبی از سوی پژوهشکده آموزش از دور تدوین و جهت طرح در شورای دانشگاه تقدیم ریاست  دانشگاه خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر