سه‌شنبه 1 دی 1394 برگزاری میزگرد علمی با عنوان آموزش هوشمند در دانشگاه پیام نور - سه شنبه 01/10/94
به کوشش سرکار خانم دکتر معصومی فرد مدیرگروه پژوهشی آموزش الکترونیکی پژوهشکده، سخنرانی علمی با موضوع آموزش هوشمند توسط آقای دکتر رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه، برگزارشد.
در این سخنرانی که مدیران ستادی دانشگاه و اعضای هیات علمی شرکت داشتند، نخست دکتر زندی رئیس پژوهشکده آموزش باز و از دور در خصوص برنامه های پژوهشکده برای برگزاری میزگردهای تخصصی مطالبی را ارائه نمودند و در ادامه آقای دکتر رضوی به سخنرانی پرداختند، سپس برخی از اعضای حاضر در جلسه از جمله دکتر علی پور معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر حاجی حسینی رئیس مرکز تهران شرق، دکتر تنها مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه، دکتر موسی کاظمی مدیرگروه پژوهشی مطالعات اجتماعی پژوهشکده و دکتر درویش مدیرگروه پژوهشی مدیریت و اقتصاد پژوهشکده به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر