طرح های پژوهشی

ردیف

نام طرح

مجری

نوع طرح

1

مستند سازی فرایند های مسئله دار آموزشی(دوره کارشناسی) و پیشنهاد راهکار های بهبود کیفیت آنها در دانشگاه پیام نور

سید علی اکبر احمدی

کار بردی

2

نیاز سنجی آموزش مدیران و کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

حسن درویش(سازمان مرکزی)

کاربردی – توسعه ای

3

بررسی تطبیقی مهارتهای فراشناختی و سبک یاد گیری دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور

محمد رضا سرمدی(سازمان مرکزی)

بنیادی – کاربردی

 

4

بررسی رابطه مهارتهای مطالعه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان

نصر الله عرفانی( مرکز سنندج)

کاربردی

5

تاثیر شاخص های کمی و کیفی بر افت تحصیلی و ماندگاری دانشجویان پیام نور سال تحصیلی

مژده کیانی

کاربردی 83-1382

 

 

6

بررسی فرایند یاددهی-یادگیری دوره کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

دکتر بهمن زندی(سازمان مرکزی)

توسعه ای

 

 

7

بررسی شیوه های اجرای ساختار عدم تمرکز در سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور

لطف الله فروزنده( مرکز شهر کرد).

 

کاربردی

8

بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

جلیل مسعودی فرد(مرکز بجنورد)

 

9

مبانی نظری ضرورت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی توسعه آموزش عالی در ایران: کاستیهای موجود و راهبردهایی برای اصلاح آن

نصرت کاظمی(مرکز تهران)

کاربردی-توسعه ای

10

بررسی میزان مقبولیت نشریات الکترونیکی در مقایسه با نشریات چاپی در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور

ملیحه نیک کار(شیراز)

کاربردی1385

 

11

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج از نحوه عملکرد اساتید و مسئولان آن دانشگاه

کامبیز ملایی(سنندج)

کاربردی،1385

12

بررسی و تحلیل کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور در فرایند تدریس

محسن ذوالفقار(بوئین زهرا)

کاربردی،1385

13

مقایسه خودپنداره تحصیلی و رفتار ورودی دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و دانشگاه های حضوری در سه رشته منتخب

دکتر ابوالفضل فراهانی(سازمان مرکزی

کاربردی،1385

14

تاثیر بازخوردی آزمون گفت و شنود بر نحوه مطالعه زبان آموزان و شیوه تدریس استاد در دانشگاه پیام نور

فریدون وحدانی(رشت)

کاربردی،1386

15

بررسی وضعیت امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاه هایی مراکز و واحد های دانشگاهی پیام نور استان کردستان

عبدالجبار شکری(سنندج)

کاربردی،1386

16

بررسی عوامل موثر بر میزان اعتقادات دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور

علیرضا مختاری(قره آغاج)

کاربردی،1386

17

بررسی مقایسه سبک های یادگیری و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان

رمضان زاهدی(سیه چشمه)

کاربردی،1386

18

بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال اخر کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در سال 85-86 و ارائه راهکار های بهبود وضعیت موجود

سپیده قلم باز(دزفول)

کاربردی،1386

19

بررسی میزان و عوامل موثر بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در سال تحصیلی 1387

فرهاد شریعتی(سنندج)

کاربردی،1387

20

بررسی میزان شاد کامی و عوامل همبسته با آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب در سال تحصیلی 88-87

زهرا سلگی(اسلام آباد غرب)

 

بنیادی،1387

21

بررسی ارتباط بین عمل به باورهای دینی و شادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب

زهرا سلگی(اسلام آباد غرب)

 

بنیادی،1387

22

بررسی عوامل سازمانی موثر بر بهروری اعضای هیئت علمی مراکز پیام نور استان خوزستان

محمد رحیم جعفرزاده

 

کاربردی،1387

23

بررسی ساختار ارزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان

نصراله عرفانی

کاربردی،1387

24

زمینه یابی مشارکت جویی سیاسی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز همدان

نصراله عرفانی

کاربردی،1387

25

مطالعه راهکار های افزایش رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سیه چشمه،

کریم علی کرمی(واحد سیه چشمه)

کاربردی،1387

26

بررسی سطح بهداشت روانی و رابطه ان با بهداشت زندگی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سنندج در سال تحصیلی 78-88

مریم مهدی عراقی(سنندج)

کاربردی،1387

27

بررسی تاثیر جهانی شدن بر آموزش از راه دور از دیدگاه اساتید دانشگاه پیام نور شهر کرمان

فریده خبری(رفسنجان)

کاربردی،1387

28

بررسی تاثیر میزان استفاده از اینترنت بر خود کارآمدی و خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور اندیمشک

فرهاد کیافر(اندیمشک)

کاربردی،1387

29

طراحی آزمون آمادگی جسمانی در تربیت بدنی عمومی در دانشگاه پیام نور

مرتضی رضایی صوفی(صومعه سرا)

کاربردی،1387

30

سنجش و شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

دکتر اکبر ضایی(تبریز)

پژوهشی- کاربردی.

 

31

بررسی معماری و زیر ساختار آموزش الکترونیکی و طراحی دوره درسی بر وب با تکیه بر یک رویکرد پودمانی

عزیز حنیفی(آذربایجان شرقی )

گرنت-کاربردی

32

برسی شیوه های الگوپذیری دانشجویان دانشگاه پیام نور تبریز و رابطه آن با هنجارمندی آنها در سال تحصیلی87-88

علی حاجی بلند(آذربایجان شرقی)

گرنت- کاربردی

33

بررسی نظام ارزشی دانشجویان دانشگاه پیام نور بستان آباد

نگار استوار(آذربایجان شرقی)

گرنت-کاربردی

 

34

بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مدرسان دانشگاه پیام نور

نوشین درخشان(آذربایجان شرقی )

 

گرنت-کاربردی

 

35

بررسی نگرش دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور درباره کارآفرینی،

سیروس فخرایی(آذربایجان شرقی )

گرنت-کاربردی

 

36

بررسی رابطه مشارکت دینی و هویت یابی دینی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

نفیسه جابریان(آذربایجان شرقی )

گرنت-کاربردی

 

37

تاثیر الگوی پیش سازنده بر یادگیری بهتر دانشجویان رشته علوم تربیتی و روانشناسی در درس مقدمات روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرند

 

جواد اسماعیلی(آذربایجان شرقی)

گرنت-کاربردی

38

شناسایی،ثبت و اصلاح فرایند های کاری دانشگاه پیام نور نقده

لیلا مسافر یادگاری(نقده)

گرنت-کاربردی

39

بررسی همخوانی منابع موجود در کتابخانه های دانشگاه های پیام نور استان آذربایجان غربی با نیازهای اعضاء

فرحناز فتح الله زاده(خوی)

 

کاربردی

40

بررسی رابطه خودکارآمدی، خودتنظیمی، خلاقیت و جنسیت با کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

علی مصطفایی(سردشت)

 

41

مطالعه راهکارهای افزایش رضایت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور سیه چشمه

کریم علی کرمی(سیه چشمه)

 

بنیادی

42

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رفتار کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

محمد بهرامی(بوکان)

بنیادی

43

چالش ها و فرصت های تمرکز استانی اینترنت دانشگاه های پیام نور کشور

جلال رضایی(استان اصفهان)

 

گرنت

44

بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران گروه های اموزشی و سلامت در دانشگاه های پیام نور استان اصفهان

اعظم بختیاری(استان اصفهان)

گرنت

45

 بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور از نظام آموزش باز و از راه دور

نعمت الله صالحی(استان اصفهان)

گرنت

46

بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس اساتید پیام نور مرکز نائین

مریم حسین زاده(استان اصفهان)

 

گرنت

47

48-بررسی میزان تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در مراکز و واحدهای تابعه دانشگاه پیام نور استان اصفهان

حسین ستوده(استان اصفهان)

گرنت

48

بررسی مهارت های تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان اصفهان و برخی عوامل موثر بر آن

حمید رضا صادقی(استان اصفهان)

گرنت

49

50-بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی به پیشرفت تحصیلی

 

امیر عبدالحسینی(استان ایلام)

توسعه ای

50

-مقایسه انگیزه پیشرفت دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور تهران و رابطه ان با پیشرفت

بهداد خوئینی(رودهن)

گرنت

51

52-بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های ساختاری دانشگاه پیام نور استان تهران

اوژن کریمی(حسن آباد)

محلی

52

53-طراحی و پیاده سازی یک بانک اطلاعاتی جهت نگهداری اطلاعات سمینار ها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

دکتر رضا عسکری مقدم(تهران)

محلی

53

.بررسی ویژگی های سازمان یاد گیرنده در دانشگاه پیام نور استان تهران

دکتر سید علی اکبر احمدی(تهران)

 

محلی

54

بررسی عوامل موثر بر درجه موفقیت تحصیلی دانش آموختگان دانشگاه پیام نور مرکز ورامین در ده رشته تحصیلی

محمد رضا رنجبر فلاح(ورامین)

محلی

55

56- طراحی فرم ارزشیابی اساتید مخصوص نظام آموزشی پیام نور(آموزش باز و یا از راه دور)

ملیحه موسوی(شهرقدس)

محلی

56

بررسی و مقایسه میزان خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه حضوری و غیر حضوری

،فروزان ضرابیان(ملارد)

گرنت

57

تاثیر پدیده بازگشتی آزمون های دانشگاه پیام نور بر تدریس معلمان و مطالعه دانشجویان

فاطمه همتی(شهریار)

گرنت

58

بررسی رابطه سلامت روانشناختی با باورهای مذهبی،منبع کنترل و خوش بینی اساتید دانشگاه های استان تهران

زیبا برقی(رودهن)

گرنت

59

نگاه مقایسه ای به توانمندی علمی دانشجویان سراسری و فراگیر رشته حقوق دانشگاه پیام نوراستان تهران

دکتر حسین رهنما(تهران)

گرنت

60

تاثیر آزمون های پایان ترم رشته زبان انگلیسی بر عملکرد اموزشی اساتید و دانشجویان

ملیحه موسوی(تهران)

گرنت

61

بررسی نیازسنجی کتاب های مورد نیاز دانشگاه برای دروس رشته های علوم و علوم انسانی

شهناز صداقت زادگان (تهران)

محلی

62

ارزیابی کارآفرینی مدیران دانشگاه پیام نور استان تهران

محمود اکرامی(شهرقدس)

گرنت

63

اعتباریابی،رواسازی و هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی لایبویتز در دانشگاهیان دانشگاه پیام نور

دکتر فرهاد شقاقی(تهران)

گرنت

64

قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه مهارت های خواندن و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجویان پیام نور تهران

دکتر فرهاد شقاقی(تهران)

گرنت

65

ارتباط بین روش یادگیری تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهرستان های صفادشت و بوئین زهرا

دکتر نادره بحری(تهران)

گرنت

66

تاثیر استفاده از نرم افزار Quantum Atomica در وضعیت اموزشی درس مکانیک کوانتوم1دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

حسین گلنارکار(بیرجند)

گرنت

67

تدوین استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

سید علیرضا محمد زاده (قاین)

گرنت

68

 مقایسه مهارت های ارتباطی بین دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه پیام نور

معصومه عیلامی(خراسان رضوی)

گرنت

69

رابطه سبک های یاد گیری خلق و خو محور و خلاقیت در بین دانشجویاندانشگاه پیام نور

معصومه عیلامی(خراسان رضوی)

گرنت

70

ارائه الگوی مناسب برای تدوین سر فصل های اقتصاد اسلامی

صادق بافنده ایماندوست (خراسان رضوی)

گرنت

71

بررسی میزان تحقق اهداف کلاس درس در دانشگاه پیام نور مرکز اهواز از نظر اساتید و دانشجویان در سال تحصیلی 88-87

خدیجه نورانی(خوزستان)

بنیادی

72

72-بررسی عوامل تاثیر گذار در میزان علاقه به تحصیل دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز سال 1389

عباس بنی طی(خوزستان)

بنیادی

73

میزان بکارگیری اصول مدیریت کیفیت جامع در حیطه خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

فاطمه معارفی(خوزستان)

بنیادی

74

بررسی رابطه ساده و چندگانه نگرش های مذهبی،سلامت روانی،رضایت از زندگی و عزت نفس با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز

دکتر کریم سواری (خوزستان)

بنیادی

75

مقایسه ویژگی های کارآفرینی بین دختران پسران دانشکده علوم پایه دانشگاه پیام نور اهواز

مرضیه محمودی(خوزستان)

بنیادی

76

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهروری کارکنان دانشگاه پیام نور در نظام آموزش از راه دور

دکتر حسین متفکر(سمنان)

کاربردی

77

بررسی تاثیر نظام آموزش از راه دور بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور استان سمنان

دکتر محمودی(دامغان)

کاربردی

78

بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج در درس زبان خارجه و ارتباط آن با فرایند آموزشی و یادگیری و نواقص آن در دوره متوسطه

پرستو صلواتی(سنندج)

بنیادی

79

بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عوامل موثر بر آن در سال تحصیلی 86-87

فرهاد شریعتی(سنندج)

بنیادی

80

-بررسی نیازهای فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مریوان در سال 87-88

کاظم حسنی(مریوان)

بنیادی

81

بررسی رابطه بین سبک های یادگیری،شیوه های خودکارآمدی با شیوه های مقابله با فشار روانی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نورسنندج در سال 88-87

فرهاد شریعتی(سنندج)

بنیادی

82

بررسی هویت دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مریوان

کاظم حسنی(مریوان)

گرنت

83

بررسی شاخص های فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج

علیرضا فرخی(یاسوج)

کاربردی

84

بررسی نقش مدیریت کیفیت فراگیر بر نظام اموزشی دانشگاه پیام نور استان مازندران در سال 87

طاهره حسینی سورکی (بهشهر)

توسعه ای

85

بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور(مطالعه موردی مرکز دلیجان و محلات)

حسن شفیعی(مرکزی)

کاربردی

86

بررسی عمده علل ضعف دانشجویان پیام نور استان در درس زبان انگلیسی

مژگان عیوضی(مرکزی)

کاربردی

87

بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور از مفهوم و فرایند کارافرینی و ارائه راهکار های آموزشی جهت دانش افزایی انها در زمینه کارآفرینی

زیبا نوری(بندرعباس)

گرنت

88

بررسی نقش عوامل جامعه شناختی بر فرایند یادگیری زبان انگلیسی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

یوسف حضرتی(آذ.ش)

گرنت

89

برسی عوامل تاثیر گذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور استان

آرزو مختاری حصاری(آذ.ش)

گرنت

90

بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر نگرش دانشجویان رشته کشاورزی به اشتغال در بخش کشاورزی

زهرا زارعی(گلپایگان

گرنت

91

بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

علی شاه نظری(دهاقان)

گرنت

92

بررسی فن آوری نوین در توان بخشی از راه دور

فرشته قاسمی(نطنز)

گرنت

93

نیازسنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان

حسن کرمعلیان(اصفهان)

گرنت

94

بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه پیام نور از هدفها،روشها و الزامات آموزش باز و از راه دور

سیمین منصوری بروجنی

(چهار محال و بختیاری)

گرنت

95

بررسی تاثیر آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی بر میزان یادگیری خود گردان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 89-88

پروین ذوالقدری(زنجان)

گرنت

96

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با بهروری کارکنان پیام نور استان سمنان در نظام آموزش از راه دور

دکتر حسین متفکر (سمنان)

نیاز محلی

97

97-بررسی وضعیت تولید علمی اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل

محسن علایی(اردبیل)

گرنت

98

بررسی روحیات کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و مقایسه آن با مدیران بخش بازرگانی استان کردستان

فریدون احمدی (کردستان)

گرنت

99

بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد از اهداف،روشها و الزامات آموزش از راه دور

یعقوب اسلامی مهر (کهگیلویه و بویر احمد)گرنت

گرنت

100

نیاز سنجی فرهنگی دانشجویان دانشگاه پیام نور

علیرضا فرخی(کهگیلویه و بویر احمد)

نیازمحلی

101

طراحی نرم افزار برنامه ریزی کلاس دانشگاه پیام نور مرکز خرم آباد

محمد رضا جعفری (لرستان)

گرنت

102

مدل یابی موانع کارآفرینی سازمانی پیام نورمازندران

سمیه طالیان(مازندران)

نیازمحلی

103

بررسی مشکلات آموزشی و تحصیلی ازدیدگاه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور پارسیان

لیلا صارمی(هرمزگان)

گرنت

104

بررسی میزان علاقمندی دانشجوان رشته تاریخ پیام نور مرکز تهران به رشته تحصیلی خود

سعید نجار(تهران)

نیازمحلی

105

بررسی میزان استفاده دانشجویان و اساتید رشته روانشناسی عمومی در دانشگاه پیام نور از منابع اطلاعاتی موجود در مرکز یادگیری در سال 90-89

محمد احسان تقی زاده(تهران)

نیاز محلی

106

بررسی موانع و مشکلات دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور واحد لواسان

لیلا دلیر(تهران)

نیاز محلی

107

بررسی میزان تاثیر گذاری درس آیین زندگی بر دانشجویان دانشگاه پیام نور شرق استان تهران

ناصر محمدی(تهران)

نیاز محلی

108

بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزشی دوره کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست از دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور

دکتر شبیری(تهران)

نیاز محلی

109

امکان سنجی مدیریت دانش در آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور

داود کریم زادگان(سازمان مرکزی)

گرنت

110

مطالعه امکان سنجی استفاده از استاندار های آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور

مهران فرج اللهی(سازمان مرکزی)

گرنت

111

نقش خودکارآمدی ارزش تکلیف اهداف پیشرفت در پیش بینی راهبرد های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان فارس

سعید مظلومیان

گرنت