مقالات

ردیف

عنوان مقاله

نام مولف

سال انتشار

1

مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش باز و از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه هیات علمی و دانشجویان

مهران فرج اللهی، محمد رضا سرمدی، سید هاشم نعمتی

پژوهشنامه تربیتی/ دانشگاه آزاد بجنورد88

2

طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور

محمد علی جوادی بورا، عیسی ابراهیم زاده،مهران فرج اللهی،محمد رضا سرمدی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/پاییز90

3

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران(مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

کورش فتحی واجارگاه،محمد حسن پرداختچی،مهدی ربیعی

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/تابستان90

4

ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان

رمضان جهانیان،شکوفه اعتبار

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی/تابستان91

5

عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری(مطالعه موردی دانشگاه پیام نور اصفهان)

ریحانه فهامی،حسین زارع

رهیافتی نو در مدیریت آموزشی /بهار92

6

بررسی چگونگی توسعهّ مهارت های ارتباطی و توانش زبانی در آموزش مجازی در سطح دانشگاه ها

فروزان دهباشی شریف،بهمن زندی،سیدمحمد ضیاء حسینی،عیسی ابراهیم زاده،احمد علیپور

پژوهش های زبان و ادبیلت تطبیقی/تابستان91

7

ایجاد رشته تربیت مدرس آموزش مجازی زبان گامی ضروری برای توسعه­مشارکت علمی در اجتماعات مجازی

فروزان دهباشی شریف، بهمن زندی، سیدمحمد ضیاء حسینی،،عیسی ابراهیم زاده،احمد علیپور

 

8

ابعاد پداگوژیک دانشگاه مجازی به منظور ارائه یک مدل مناسب

پریوش جعفری،نرگس سعیدیان

دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان/زمستان85

9

مشکلات مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران ودانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی88-87

مریم اعتضادی،مژگان عارفی،زهرا آقاکثیری

دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد خوراسگان/پاییز88

10

مطالعه امکان سنجی اجرای دوره آموزش مجازی در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

صفورا افیونی،احمد علی فروغی ابری،محمدحسین یارمحمدیان

پژوهش در برنامه ریزی درسی/زمستان92

11

بررسی تطبیقی دیدگاه های استادان و مدیران اجرایی درباره موانع عمده مشارکت اساتید در دوره های آموزش مجازی

سید مجید عبدللهی،بی بی عشرت زمانی، عیسی ابراهیم زاده، بهمن زندی،حسین زارع

فناوری آموزش/ بهار89

12

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازیبا تاکید بر عوامل درونی

علی صنایعی،حمیده سلیمیان

فناوری آموزش /تابستان92

13

شناسایی سیاست های لازم برای توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی

مسعود رضایی،حمید موحد محمدی،علی اسدی،خلیل کلانتری

تحقیقلت اقتصاد و توسعه کشاورزی/ ش1 سال90ایران

14

تاثیر استفاده از روش آموزش چند رسانه ای و سخنرانی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی(انگیزش درونی و بیرونی) درس عربی 3دانش آموزان مراکز  14آموزش از راه دور تهران

سونیا موسی رمضانی

روان شناسی تربیتی/پاییز 90

15

موانع توسعه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان

مسعود رضایی

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران/بهار88

16

بررسی عوامل موثر بر توسعه دانشگاه مجازی و وضعیت آینده آن در ایران

سیده مریم حسینی لرگانی

پژوهش در نظام های آموزشی

17

بررسی مسایل توسعه آموزش مجاز ی در آموزش عالی کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی

مسعود رضایی،حمید موحد محمدی،علی اسدی

 

18

مقایسه دو روش آموزش مجازی و سنتی در تدریس دندانپزشکی جامع نگر نظری برای دانشجویان دوره دکترای  عمومی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی سال تحصیلی 90-89

آذین نوریان ، علی نوریان، آرزو ابن احمدی ، علیرضا اکبرزاده باغبان ،محمدحسین خوشنویسان

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاییز 1391

19

ارتقای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2:آموزش از راه دور

ناصر پریزاد،معصومه همتی مسلک پاک،حمیدرضا خلخالی

پاییز 92

20

نقش رسانه ها در آموزش درس تنیس روی میز رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور

ابوالفضل فراهانی،لقمان کشاورز

المپیک/ تابستان82

21

بررسی هزینه ها و مقایسه کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور  وحضوری

ابوالفضل فراهانی

حرکت/تابستان80

22

نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبالرشته تربیت بدنی آموزش از راه دور

لقمان کشاورز

حرکت82

23

دیدگاه های معرفت شناسی نسبت به راهبردهای یاددهی-یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور

محمد هاشم رضایی،محمد جعفرپاک سرشت،مسعود صفایی مقدم

دانشور رفتار/ شهریور87

24

یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی

حسن امامی،محمد اقدسی،عباس آسوشه

پژوهش در پزشکی/تابستان88

25

تاثیر برنامه های آموزش از راه دور بر موفقیت تحصیلی دانشجویان

شهین سعیدی نجات، علی وفایی نجار

آموزش در علوم پزشکی/بهار90

26

نگرش و عملکرد اعضای هیات علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

علی وفایی نجار، مریم محمدی، بهروز خیابانی تنها، حسین ابراهیمی پور

آموزش در علوم پزشکی/ تابستان90

27

مقایسه تاثیر استفاده از دو روش آموزش مجازی و سنتی بر مهارت های قابلیت مدار دانشجویان

سکینه شهسواری اصفهانی ، لیلی مصلی نژاد، سعید سبحانیان

مجله پزشکی هرمزگان/ پاییز89

28

آشنایی با اینترنت و کاربردهای آن در تحقیقات علوم پزشکی:قسمت چهارم آموزش از راه دور

محمد رضا نورانی

طب نظامی،پاییز80

29

یادگیری الکترونیکی در ایران،مسایل و راهکارها(با تاکید بر آموزش عالی)

کامران فیضی،محمد رحمانی

 

 

30

معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه آنها در یادگیری الکترونیکی

سید علی اکبر صفوی، مجید باوقار، حسین غفاری

 

31

دانشگاه مجازی: بازخوانی روایت های موجود

محمد عطاران

 

32

معیارهای انتخاب ابزارهای تألیف محتوا در یادگیری الکترونیکی

فتانه تقی یاره،ملودی سیادتی

 

 

33

منابع اطلاعاتی به عنوان یکی از نظامهای پشتیبانی

در آموزش الکترونیکی: مطالعه موردی، دانشجویان

دوره های آموزش مجازی دانشگاه شیراز

عبدالرسول جوکار،علی اکبر خاصه

 

 

34

انتقال از دانشگاه آموزش از راه دور سنتی به دانشگاه مجازی :نوآوری و چالش تغییر)مطالعة موردی(

 

عیسی ابراهیم زاده

 

35

مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیک

محمد آتشک

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی86

36

بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی :پیمایشی در دانشگاههای دارای آموزش الکترونیکی در ایران

میرعلی سیدنقوی

 

37

ویژکی طرح برنامه درسی دانشگاه های مجازی ایران و مقایسه آن با الگوی راهنمای طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی

فرهاد سراجی،محمد عطاران،مجید علی عسگری

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی87

38

ارتباط راهبردهای شناختی،فراشناختی و تعاملات دانشجویان در آموزش مجازی با پیشرفت تحصیلی

نسیم سعید،حسین زارع،نعمت اله موسی پور،محمد رضا سرمدی،محمود سرمدی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی89

39

بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب آزمونهای دانشگاه باز و از دور (از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور)

مهران فرج اللهی، رضا نوروززاده ، فهیمه السادات حقیقی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی92

40

آموزش از راه دور: رهیافتی نوین در آموزش و پرورش ایران بررسی اثر بخشی مراکز آموزش از راه دور و برنامه های آموزشی  و درسی آنها در مقطع متوسطه سال تحصیلی85-84 کل کشور

محسن طالب زاده،سید علی حسینی

نوآوری آموزشی بهار 86

41

آموزش از راه دور، رویکردی نوآورانه در آموزش و پرورش، بررسی چالشهای مراکز آموزش از راه دور: دیدگاه دبیران و دانش آموزان

زهره آقاکثیری،مریم اعتضادی،

احمد شعبانی

نوآوری آموزشی تابستان 91

42

تاثیر دیدگاه های معرفت شناسی بر فعالیت های یاددهی، یادگیری در نظام آموزش باز و از راه دور

محمدهاشم رضایی،محمد چعفر پاک سرشت

اندیشه های نوین تربیتی/ زمستان 87

43

مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان

مهران فرج اللهی،محمدرضا سرمدی، سید هاشم نعمتی

اندیشه های نوین تربیتی/پاییز88

44

طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی

فرهاد سراجی،محمدعطاران،عزت اله نادری،مجید علی عسگری

فصلنامه مطالعات برنامه درسی/79

45

ارزیابی اخلاقی دانشگاه مجازی

فرانک فتوحی قزوینی،زهرا خزاعی

فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری 87

46

اخلاق آموزش مجازی

احمد علی پور،عذرا شالباف

فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری87

47

نسبت آموزش مجازی با هدف های تربیت از دیدگاه فلسفه هستی

سعید ضرغامی

مطالعات تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد/89

48

بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کامپیوتر

لیلا  مصلی نژاد ،سعید سبحانیان

گام های توسعه در آموزش پزشکی

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

87

49

تولید محتوای استاندارد در آموزش مجازی، یک نیاز ضروری

افشین صرافی نژاد،سیامک نجاریان،علی اکبر حقدوست

گام های توسعه در آموزش پزشکی 87

50

ارزیابی کیفیت وب سایت های واحدهای آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی ایران و جهان

علی مردانی نژاد ،آیدا فرهادی، طاهره خانجانی ، مرجان امیری مقدم

مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی/ دور نهم

51

ارزشیابی دوره آموزش مجازی مدیریت عالی بهداشت عمومی  (MPH) پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

میترا امینی، آیدا دوستکام ، جواد کجوری، غلامرضا عبداللهی فرد ، کامیار ایروانی، پریسا نبیئی ، محمد مراد جعفری

گام های توسعه در آموزش پزشکی

/92

52

بررسی زیر ساخت خدمات کتابخانه ای آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در پیوند با ساختار آموزشی آن

حمید دلیلی،محمد حسین دیانی،اسداله آزاد

کتابداری و اطلاع رسانی ج11

53

امکان سنجی آموزش از راه دور از طریق اینترنت برای کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مستقر در شهر تهران

زهرا فرجی ،محمد رضا علی بیک ، روح انگیز جمشیدی

مدیریت اطلاعات سلامت / بهار90

54

امکان سنجی آموزش مجازی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی

سیدکمال خرازی،محمود رضا اسفندیاری مقدم

علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران/89

55

نگرش اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس از طریق نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی

میترا ذوالفقاری، محمدرضا سرمدی

، رضانگارنده، بهمن زندی، فضل الله احمدی

 

مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران/88

56

تأثیر آموزش از راه دور به وسیله تلفن و سرویس پیام کوتاه بر کنترل قند خون در بیماران مبتلا  به دیابت نوع ۲

معصومه همتی مسلک پاک ، ناصر پریزاد ، حمیدرضا خلخالی

دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه/ مهر و آبان  1391

57

تاثیر آموزش بازی درمانی مادران بر مشکلات رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری

سمیه تکلوی

مجل هی ناتوانی های یادگیری، پاییز و زمستان  1390

58

بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها

جبرائیل فرزانه

مجله ی روان شناسی مدرسه، زمستان 1392

59

تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای رضایت کاربران آموزش های مجازی تحت وب با استفاده از مدل کانو )بر اساس مطالعة موردی دو دانشگاه مجازی استان تهران(

محمد عباسی،مریم رضایی،حمید نصرت آبادی

مدیریت نظامی/پاییز89

60

تعیین ملاک های سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی حوزوی

فرهاد سراجی،سید حمید حسینی

عبدالرحیم سرو دلیر

نظریه و عمل در برنامه درسی

بهار و تابستان 1392

61

نگاهی به کتابخانه دیجیتالی و نقش حمایتی آن در برگزاری دوره های آموزش از راه دور

صدیقه محمد اسماعیل،زهرا رحیمی نژاد

دانش شناسی

تابستان 1387

62

مقایسه سطح دانش، نگرش و مهارت دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات بهره مند از آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی

جواد مقدسی، رضا نوروز زاده

 

مدیریت فرهنگی

زمستان 1388

63

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات نظام آموزش مجازی و سنتی در دانشگاه آزاد اسلامی

اسماعیل کاوسی،جواد مقدسی

نادی علیزاده

پژوهشهای مدیریت

تابستان90

64

آموزش مجازی: مزایا و محدودیت ها

 

فرزانه شاه بیگی، سمانه نظری

مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

زمستان 90

65

ضرورت رویکرد به نظام آموزش باز و از راه دور و استفاده از فناوری های نوین در سازماندهی فرایند یادگیری_یاددهی

عیسی ابراهیم زاده

پیک نور/س1/ش1

66

آثار انتشار یافته در زمینه آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور

حکیمه دست رنجی

پیک نور/س1/ش1

67

به سوی الکترونیکی کردن آموزش باز و از راه دور2

 

پیک نور/س1/ش1

68

قطره ای از دریا،معرفی یک رشته تحصیلی از دانشگاه مجازی از اینترنت3

 

پیک نور/س1/ش1

69

تاریخچه آموزش از راه دور در جهان

فاطمه ملک افضلی

پیک نور/س1/ش1

70

آموزش باز در ایران

سیدمحمد میردامادی

پیک نور/س1/ش1

71

تالیف فرهنگ تخصصی اعلام و اصطلاحات آموزش باز و از راه دور ،ضرورتی انکار ناپذیر

حکیمه دست رنجی

پیک نور/ش2

72

راهبردهای کمک جویی دانشجویان آموزش از راه دور با موفقیت سطح بالا یا پایین

مارگارت تاپلین و دیگران/ ترجمه محسن ذوالفقار

پیک نور/س2/ش1

73

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تبیین اصول آموزش باز و از راه دور در دانشگاه پیام نور

حکیمه دست رنجی

پیک نور/س2/ش1

74

دیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور منطقه 6 نسبت به

عوامل موجود در آموزش از راه دور

منیژه کرباسی

پیک نور/س2/ش2

75

جامعۀ شبکه ای و نظام آموزش باز

 

محمدعلی ابراهیمی

پیک نور/س2/ش2

76

به سوى آموزش از راه دور در علوم کتابدارى و اطلاع رسانى

هایدی جولیان و همکاران/ ترجمۀ حسین پاشایی زاد

پیک نور/س2/ش2

77

مجموعۀ مقالات اولین همایش ملی توسعه

دانشگاه مجازی

اکرم رضائی

پیک نور/س2/ش2

78

اولین نشست علمی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور

حکیمه دست رنجی

پیک نور/س2/ش4

79

جستاری درباره دانشگاه مجازی و یادگیری الکترونیک

غلامعلی منتظر

پیک نور/س3/ش2

80

کاربرد دور آزمایشگاه در دانشگاه مجازی

سهیل گنجه فر

پیک نور/س3/ش2

81

عوامل زیربنایی در استقرار نظام آموزش مجازی

فهیمه نصیری

پیک نور/س3/ش2

82

گسترش عملیات کیفی و پاسخ به ندای مشتری در آموزش از راه دور

حسن حسینی

پیک نور/س3/ش3

83

نظام آموزش باز و از راه دور(کارایی اقتصادی،مزایا،آموزش الکترونیکی)

حکیمه دست رنجی

پیک نور/س4/ش2

84

کاربرد ملاکهای زیبایی شناختی و فنی در سازماندهی

محتوای دوره های آموزش از راه دور

فریدون یزدانی،بهمن زندی

پیک نور/س6/ش3

85

طرح آموزش سواد اطلاعاتی در محیط آموزش از راه دور

ملیحه نیک کار

پیک نور/س6/ش3

86

دیدگاههای معرفت شناسی برنامه درسی درنظام آموزش باز و از راه دور

محمد هاشم رضایی

پیک نور/س6/ش3

87

ارزشیابی دانشجو از استاد درنظام آموزش ازراه دور

سعید مظلومیان ، هوشنگ زندی مهر

پیک نور/س6/ش3

88

طراحی الگوی تضمین کیفیت آموزش تربیت بدنی در نظام آموزش از راه دور تربیت بدنی

معصومه حسینی،ابوالفضل فراهانی،محمدعلی قره

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی /پاییز92

89

تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری اطلاعات:جستارهای مفهومی

 

پیک نور/س4/ش4

90

تاثیر سبک های یادگیری مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر پیشرفت تحصیلیدانشجویان دانشگاه پیام نور

محمدرضا سرمدی،حسسین زارع

پیک نور/س4/ش4

91

بررسی زیر ساخت های لازم برای مراکز آموزش الکترونیکی و ارائه یک طرح عملی

جعفر تنها

پیک نور/س4/ش4

92

بررسی مقایسه ای مراکز آموزش زبان خارجیدر ایران و اکراین

مهرانگیز علی نژاد،احمد امیری خراسانی

پیک نور/س4/ش4

93

مقایسه استرس کارکنان دانشگاه پیام نور همدان با همکارانشان در دانشگاه بوعلی سینا

منیژه کرباسی

پیک نور/س4/ش4

94

بررسی محتوای کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام نور

مهران فرج اللهی،منصوره پور شوقی

پیک نور/س4/ش4

95

تاثیر نوع شخصیت بر  یادگیری از فناوری مواد رسانه ای

منوچهر جعفری گهر

پیک نور/س4/ش4

96

عوامل موثر در هویت ملی دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز

سعیده کیاکجوری

پیک نور/س5/ش1

97

زنان،نظام آموزش عالی کشور و اشتغال

محمد لشکری

پیک نور/س5/ش1

98

نقش رفتار کارکنان در سازمان و تعامل کارکنان با مدیریت

طیبه الهی،حسین عبدالرحیم پورهروی

پیک نور/س5/ش1

99

فرایند یاد دهی-یادگیری و دانشگاههای باز و از راه دور آینده

عیسی ابراهیم زاده

پیک نور/س1/ش2

100

فناوری آموزشی در تربیت بدنی و چالش های فرا رو

ابوالفضل فراهانی

پیک نور/س1/ش2

101

جهان آموزش باز و از راه دور

محمود علیمحمدی

پیک نور/س2/ش1

102

تحلیل علمی آزمونها

محمدعلی احمدوند

 

103

بررسی جایگاه گزینه درست در آزمون های چهار گزینه ای

نرگس عباسی،ملیحه نیک کار

پیک نور/س2/ش1

104

زنان،توسعه و آموزش

نصرت کاظمی

پیک نور/س2/ش2

105

بررسی رابطه سبک مدیریت با جو سازمانی حاکم بر مراکز و واحدهای منطقه 6 دانشگاه پیام نور

نصراله عرفانی

پیک نور/س2/ش1

106

هجدهمین کنفرانس سالیانه انجمن آسیایی دانشگاه های باز

ابراهیم اشراقی

پیک نور/س3/ش1

107

دومین نشست علمی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور

حکیمه دست رنجی

 

108

آموزش و یادگیری در ایران و جهان

علی محمد کاردان

 

109

تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری و مطالعه بر میزان یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور

علی اکبر سیف،فرهاد شقاقی

پیک نور/س3/ش2

110

اثربخشی استفاده از راهنمای راهبردهای یادگیری در عملکرد معلمان شرکت کننده در آموزش های مکاتبه ای ضمن خدمت

احمد علی پور

پیک نور/س3/ش2

111

بی سوادی های جدید چالشی تازه برای نهادهای آموزشی

عیسی ابراهیم زاده

پیک نور/س3/ش2

112

رتبه بندی مراکز منطقه هفت دانشگاه پیام نور(با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی)

علیرضا اقبالی ،عبدالمحمد شیبانی،الخلاص ویسی

پیک نور/س3/ش2

113

بررسی تطبیقی دانش و مهارت های فراشناختی دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه پیام نور

حسین زارع،محمد رضا سرمدی

پیک نور/س3/ش2

114

نقش دانشجویان فراگیر بر افزایش میانگین معدل دانشجویان دانشگاه پیام نور

اردوان میرزایی

پیک نور/س3/ش2

115

بررسی عوامل موثر در استفاده نکردن دانشجویان از کلاس های درس و شرکت در امتحانات میان ترم

فتانه یزدانی

پیک نور/س3/ش2

116

تاثیر آموزش به روش تفکر استقرایی بر یادگیری دستور زبان فارسی

مهران فرج الهی،فاطمه کوپا،سیده سیما هاشمی

پیک نور/س3/ش2

117

رابطه فشار روانی و سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (مرکز بندر امام خمینی )

کریم سواری

پیک نور/س3/ش2

118

زیرساختهای فرهنگی و آموزشی جامعه دانایی محور

احمد فراهی،فرزاد حبیبی پور،محسن پازری

پیک نور/س3/ش2

119

رابطه تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای هیت علمی دانشگاه پیام نور

محمد جواد حضوری

پیک نور/س3/ش3

120

نقش مدیریت فناوری در توسعه پایدار

غلامرضا طالقانی

پیک نور/س3/ش3

121

نقش فناوری های جدید اطلاعات در تحول کسب و کار سنتی

علی رضائیان

پیک نور/س3/ش3

122

طرح مدل مدیریت کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور

سید علی اکبر احمدی،بهروز قلیچ خانی

پیک نور/س3/ش3

123

کاربرد مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمان

امیرحسین امیرخانی

پیک نور/س3/ش3

124

دانشگاههای مجازی در جهان

مژگان سیاهکلرودی

پیک نور/س3/ش3

125

بررسی انگیزه بدست آوردن نمونه سوالات امتحانی

فتانه یزدانی،نرگس عباسی،مسعود یارمحمدی

پیک نور/س3/ش4

126

بررسی آمادگی ذهنی دانشجویان مراکز دانشگاه پیام نور استان همدان برای مشارکت سیاسی

امیرملکی

پیک نور/س6/ش3

127

کاربرد ملاک های زیبایی شناختی و فنی در سازماندهی محتوای دوره های آموزش از راه دور

فریدون یزدانی،بهمن زندی

پیک نور/س6/ش3

128

بررسی علت نپیوستن دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی به عضویت در هیت علمی دانشگاه پیام نور

حسین زارع

پیک نور/س6/ش3

129

نقش سبک های شناختی FD/I،استراتژی های شناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور

اکبر رضایی

پیک نور/س6/ش3

130

نقش آموزش الکترونیکی در بهبود یادگیری زبان در نظام آموزش از راه دور و ارزیابی  کارایی آن

شهربانو ثمربخش تهرانی

پیک نور/س6/ش3

131

آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در دانشگاه های ایران :دیدگاه ها و نگرش اساتید

نعمت اله شموسی،احمدمعین زاده

پیک نور/س6/ش3