گزارش نشست های برگزار شده

  • نشست هم اندیشی توسعه سوادهای چندگانه در دانشگاه پیام نور، مورخ  94/6/26 ساعت 14 الی 15:30 در  سالن شورای شماره 1 برگزار گردید که گزارش آن بشرح زیر می باشد:      
در آغاز جلسه آقای دکتر زندی به تشریح برنامه های دوساله پژوهشکده پرداختند و سپس هر یک از حضار بر اساس تخصص خود در در زمینه حوزه سواد مربوط سخنانی ایراد نمودند.
       آقای دکترحمید قاسمی در خصوص سواد رسانه ای و سواد ارتباطی و سواد بدنی، آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی در زمینه
سواد دارایی، خانم دکتر مریم لاریجانی در مورد سواد زیست محیطی، آقای دکترهادی شریف مقدم در خصوص سواد اطلاعاتی، دکتر احمد علیپور در مورد سواد سلامت، آقای دکتر  محسن دیانت در مورد سواد سیاسی ، خانم دکتر هاله کنگری در مورد سواد پزشکی و خانم دکتر آناهیتا مقبلی در خصوص سواد هنری، آقای دکترسید مهدی موسی کاظمی در خصوص سواد فضایی و خانم دکتر نازیلا خطیب زنجانی در خصوص سواد ارتباطی مطالبی ارائه نمودند.
مصوبات: 
- همکاران محترم در خصوص سوادهای چندگانه اقدامات بعدی را به شرح زیر انجام خواهند داد:
1- هر یک از همکاران نسبت به ارائه پروپوزال و طرح پژوهشی در خصوص سواد تعیین شده اقدام  می نمایند.
2- هر یک از همکاران در خصوص تالیف یک فصل از کتاب فرادرسی سوادهای چندگانه اقدام نمایند.
3- هر یک از همکاران در خصوص سواد مربوطه یک یا چند جلسه سخنرانی خواهند کرد.
  
 - جلسه بعدی هم اندیشی یکشنبه آخر مهرماه (26/7/94) در همین ساعت(14) برگزار خواهد شد.