یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران

 

v      چکیده مقالات

v      مجموعه مقالات کامل

v      مجموعه مقالات پوستری

 

عنوان مقاله

 

نویسنده مسئول

مطالعه ی چالش های موجود در اجرای  فعالیت  عملی کلاس درس با تاکید بر مبانی معرفت شناسی مکتب پراگماتیسم در مراکز آموزش از دور

 

هاجر

احمدیان

مقایسه میزان سواد اطلاعاتی و مهارتهای فاوا در دانشجویان تحت آموزش از راه دور و آموزش سنتی

 

طاهره

افشاری

ارتقاء کیفیت یادگیری الکترونیکی با بهره‌گیری از طبقه‌بندی بازنگری شده بلوم (تحقیقات چه می‌گویند؟)

 

نوری

براری

نقش تربیتی رسانه ها در تعلیم و تربیت معاصر بر مبنای دیدگاه فلسفی پست مدرنیسم

 

نصیبه

پوراصغر

Distance learners evaluating an EFL distance learning textbook

 

مریم

جلالی مقدم

روشهای ارزشیابی نظام یادگیری الکترونیکی؛ مقاله مروری

 

پروانه

خفتان

اعتباریابی مقیاسی برای خود ارزشیابی سواد فناوری دانش¬آموزان به عنوان پیش بایست یادگیری الکترونیکی

 

محمد علی

رستمی نژاد

دیدگاه زبان‌آموزان نوجوان ایرانی و مدرسان زبان انگلیسی به زبان آموزی غیر رسمی در فضای مجازی

 

علی

رضا قلی فامیان

شبیه سازی رایانه ای نظام آوایی فارسی محاوره ای معیار

 

آرش

زارعیان

شناسایی خودکارامدی یادگیرندگان الکترونیکی براساس رفتار شبکه‌ای آنان

 

فاطمه

زرّین

تبیین نقش مدیریت دانش در بستر آموزش از دور

 

مظفر

شریف زاده

تدریس بر اساس الگوی طراحی سازه‌گرای محیط آموزش الکترونیکی

 

سیدمجید

عبداللهی دامنه

شناسایی ترجیحات زیبایی شناسی دانشجویان ایرانی، بر اساس داده های بدست آمده از ارزیابی آنان از پروتکل های زیبایی شناسی بکار رفته در طراحی سایت های آموزشی دانشگاه های مجازی منتخب کشور

 

محبوبه

فناخسرو

ارائه الگویی در انتخاب روش آموزشی مناسب جهت ارتقاء آگاهی‌های محیط زیستی در صنعت هسته‌ای

 

پونه

قائمی

بررسی اثربخشی آموزش کشاورزی از دور در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

 

زهرا

کرانی

امکان سنجی پیاده سازی آموزش ضمن خدمت مجازی در آموزش عالی

مریم

لامع

یادگیری زبان فارسی در فیس‏بوک

 

زهرا

محمدی گونه

نگاهی به برنامه ریزی آموزشی در نظام یادگیری الکترونیکی

 

مرضیه

محمودی

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور در آزمون های الکترونیکی و آزمون های مداد کاغذی

 

علی

مصطفائی

تبیین هزینه های نظام آموزش از دور بر اساس مدل هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

 

حسین

نجفی

تاثیر طراحی و تولید برنامه چند رسانه ای آموزشی مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر متوسطه دوم

الهام

نظیری